Reklamacje

Kontakt z działem reklamacji: reklamacje@elektryk.net.pl


REKLAMACJE KONSUMENCKIE

Reklamacje konsumenckie – detaliczne – rozpatrywane są w oparciu o Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
Zgodnie z ustawą Elektryk Sp. z o.o. ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej przez Nabywcę reklamacji oraz kolejne 14 dni na wykonanie reklamacji.
W pierwszej kolejności reklamowane towary podlegają naprawie, w przypadku braku możliwości naprawy – wymianie, a w przypadku braku możliwości wymiany – korekcie i zwrocie środków finansowych Nabywcy w ustalony sposób.

Reklamacje konsumenckie przyjmowane są zgodnie z prawem według poniższych reguł:
– Nabywca ma obowiązek dostarczyć reklamowany towar do Elektryk sp. z o.o. (Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz) na własny koszt,
– w przypadku uznania reklamacji Elektryk Sp. z o.o. zwróci Nabywcy koszty przesyłki reklamowanego towaru,
– Nabywca ma obowiązek dostarczyć towar wraz z wypełnionym dokumentem reklamacyjnym, który można pobrać z załącznika poniżej oraz z kopią dokumentu sprzedaży reklamowanego towaru
– w przypadku nieuznania reklamacji, koszty przesyłki poniesione przez Nabywcę nie zostaną zwrócone, a Nabywca zostanie obciążony kwotą 50zł brutto (w tym koszty obsługi, diagnostyka serwisu i koszty wysyłki do producentów)
– w przypadku nieuznania reklamacji reklamowany towar nabywca ma obowiązek odebrać na własny koszt


REKLAMACJE B2B – FIRM

Reklamacje nabywców biznesowych (firm) rozpatrywane są w oparciu o postanowienia Kodeksu Cywilnego, Prawa Handlowego oraz zawartych umów.
Elektryk Sp. z o.o. informuje że Ustawa o Prawach Konsumenta nie dotyczy stosunków handlowych pomiędzy firmami i jako taka nie ma zastosowania w procedurze reklamacyjnej, a w szczególności do terminu rozpatrywania reklamacji.
Elektryk Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by reklamacje B2B (firm) były załatwiane możliwe jak najszybciej.

Reklamacje firm przyjmowane są zgodnie z prawem według poniższych reguł:
– Nabywca ma obowiązek dostarczyć reklamowany towar do Elektryk sp. z o.o. (Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz) na własny koszt
– w przypadku uznania reklamacji Elektryk Sp. z o.o. zwróci Nabywcy koszty przesyłki reklamowanego towaru,
– Nabywca ma obowiązek dostarczyć towar wraz z wypełnionym dokumentem reklamacyjnym, który można pobrać z załącznika poniżej
– w przypadku nieuznania reklamacji, koszty przesyłki poniesione przez Nabywcę nie zostaną zwrócone, a Nabywca zostanie obciążony kwotą 50zł brutto (w tym koszty obsługi, diagnostyka serwisu i koszty wysyłki do producentów)
– w przypadku nieuznania reklamacji reklamowany towar nabywca ma obowiązek odebrać na własny koszt.


REKLAMACJE USZKODZENIA W TRANSPORCIE

Elektryk Sp. z o.o. przyjmuje reklamacje uszkodzenia w transporcie tylko do 3 dni od dnia doręczenia przez kuriera przesyłki. Podstawową przyjęcia reklamacji uszkodzenia w transporcie jest protokół szkody spisany w przez Nabywcę i Kuriera.
Powyższe dotyczy zarówno klientów detalicznych jak i firm.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram