Projekt Rozdzielnice

PROJEKT ZREALIZOWANY - ZAMKNIĘTY

ELEKTRYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pn.

„Rozdzielnice elektryczne nowej generacji oraz usługi wspierające jako kluczowa inwestycja rozwojowa w ELEKTRYK Sp. z o.o.”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Głównym celem projektu jest rozwój działalności spółki ELEKTRYK, związanej z prefabrykacją rozdzielnic elektrycznych, wpływając na wzrost jej

innowacyjności i konkurencyjności. Projekt jest nakierowany na rozwój tej gałęzi działalności spółki, w której można zaoferować największą wartość dodaną, wdrożyć najnowocześniejsze rozwiązania (na które zapotrzebowanie jest ogólnoświatowe, zwiększając tym samym zasięg funkcjonowania spółki), a także w której można wykorzystać potencjał, doświadczenie i know-how zgromadzonego zespołu. Celem projektu jest także zwiększenie wydajności i produktywności dotychczasowego procesu prefabrykacji rozdzielnic, poprzez zmniejszenie materiałochłonności produkcji oraz ograniczenie wielkości odpadów (przede wszystkim miedzianych szyn prądowych, których co roku jest zużywanych ok. 5 ton).

Realizacja niniejszego projektu ma docelowo prowadzić do zwiększenia przychodów firmy, wypromowania innowacyjnych produktów, do zbudowania silnej pozycji firmy na rynku, pozyskania nowych kontrahentów oraz nawiązania relacji biznesowych. Dzięki inwestycji zaspokojone zostaną potrzeby zarówno firmy, jak i rynku w zakresie oferty. Rozbudowanie katalogu produktów oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań są niezbędne i stanowią jedną z najpilniejszych potrzeb firmy.

Wartość projektu : 2 735 151,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 999 553,15 PLN

Projekt realizowany w okresie 2016.05.02 – 2016.12.31

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od:
Pauliny Pilarczyk-Wcisłek tel.: +48 601 217 124

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram