Inspekcje termowizyjne i pomiary

Oferujemy rozwiązanie dla branży projektowej, geodezyjnej i budowlanej. Wykonujemy opracowania termowizyjne i fotogrametryczne za pomocą najbardziej zaawansowanych statków bezzałogowych - dronów Matris 300 RTK oraz oprogramowania liderów branży Pix4D. Stawiamy na jakość wykonując wszelkie usługi termowizji i fotogrametrii. Stosujemy aktualne dane opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi. Połączenie klasycznych map wektorowych z modelami 3D, ortofotomapą oraz zdjęciami ukośnymi, pozwala w pełni wizualizować sytuację w terenie, zaś zdjęcia termowizyjne dają możliwość wczesnego rozpoznania problemów bez konieczności ingerencji techników.

Efektem opracowania fotogrametrycznego jest ortofotomapa, mapy termowizyjne, NMT, NMPT, modele trójwymiarowe obiektów budowlanych oraz rzeźby terenu.

 1. Monitroing stanu technicznego turbin wiatrowych,
 2. Analiza terenu wokół sieci energetycznych,
 3. Poszukiwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych,
 4. Pomiar powierzchni instalacji modułów fotowoltaicznych,
 5. Detekcja uszkodzonych modulów fotowoltaicznych,
 6. Analiza stanu sieci ciepłowniczych,
 7. Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznej,
 8. Pomiary elektryczne sprawności stacji ładowania pojazdu.

  Źródło/Source zdjęć/image: https://enterprise.dji.com/electricity?site=brandsite&from=nav

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram