Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa - pobierz - kliknij tutaj

Priorytetowym celem firmy Elektryk Sp. z o.o. Sp. w zakresie polityki środowiskowej są działania  umożliwiające prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska.

Mając świadomość wagi zagadnień ekologicznych i dalszego rozwoju  zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Ochrona środowiska naturalnego zajmuje istotne miejsce wśród zadań realizowanych przez firmę, ponieważ odgrywa ważną rolę w świadomości Właściciela i firmy.

Polityka środowiskowa firmy Elektryk Sp. z o.o. ukierunkowana jest na następujące cele ekologiczne:

  • Spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska dotyczących procesów realizowanych w Elektryk Sp. z o.o.
  • Ochronę zasobów naturalnych poprzez racjonalne zużycie energii oraz wody,
  • Systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej personelu,
  • Kreowanie działalności proekologicznej wśród klientów i dostawców,
  • Utrzymanie urządzeń w stanie sprawności technicznej,
  • Minimalizację ilości odpadów powstających w trakcie realizowanych procesów
  • Bezpiecznego i odpowiedzialnego przekazywania powstałych odpadów.

Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z niniejszą polityką oraz zobowiązują się do jej realizacji poprzez ustalanie i realizowanie zadań i celów środowiskowych wynikających z niniejszej polityki.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram