O firmie

MISJA

Misją Firmy Elektryk Sp. z o. o. jest kompleksowa pomoc oraz wsparcie firm, instytucji i osób prywatnych w realizacji wszelkich przedsięwzięć związanych z branżą elektroenegetyczną. Nasze działania maja na celu poprawę efektywności energetycznej małych i dużych przedsiębiorstw poprzez instalowanie najnowszych rozwiązań technologicznych. Skupiamy się głownie na dostawie towarów i usług elektroenergetycznych, poszerzonych o tematy optymalizacji zużycia energii, również z wykorzystaniem alternatywnych źródeł jej wytwarzania (fotowoltaika i inne ekologiczne źródła energii). Wierzymy, że właśnie ta strategia jest sposobem na uzyskanie i podtrzymanie długotrwałej przewagi konkurencyjnej wśród firm z branży oferujących identyczne grupy towarowe i usługi.

HISTORIA

Firma Elektryk została założona przez Józefa Pilarczyka 28 stycznia 1985 r. Z roku na rok umacniała swoją pozycję prowadząc coraz bardziej zaawansowane prace elektroinstalacyjne. Zapotrzebowanie rynku oraz poszerzający się krąg klientów zainicjowały dalszy rozwój firmy, rozszerzając jej ofertę o profesjonalne projektowanie instalacji elektrycznych, nadzory elektryczne i rozwój sprzedaży hurtowej.
W 2006 roku firma dołączyła do grupy Inter-Elektro, a 3 lata później przekształciła się w spółkę Elektryk Spółka z o.o. Od tamtej pory prowadzi prace projektowe, wykonawstwo i nadzory elektryczne, instalacje automatyki w pełnym zakresie, prefabrykację rozdzielnic elektrycznych, sprzedaż hurtową i detaliczną artykułów elektrotechnicznych.
Każdego roku poszerza zakres wykonywanych prac, stając się coraz bardziej konkurencyjną firmą na rynku.
Od wielu lat współpracujemy z Akademią Kaliską, co owocuje kształceniem studentów w dziedzinach energetyki, automatyki i dziedzin pokrewnych. Dzielimy się wiedzą podczas praktyk studenckich oraz dyplomowych, tworząc miejsca pracy dla najlepszych. Jednocześnie, we współpracy ze szkołami zawodowymi oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy, kształcimy młodzież poprzez program edukacji zawodowej uczniów.
Obecnie osiągamy obroty na poziomie 50 mln złotych rocznie. Z roku na rok firma powiększa swój potencjał kadrowy.
Dzięki solidnej i systemowej pracy oraz profesjonalnemu działaniu, umacnia swoją pozycję na rynku polskim. Gwarantuje jej to harmonijny rozwój i tworzy stabilne postawy egzystencji.

DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA

Uczestniczymy dynamicznie w procesie rozwoju polskiej przedsiębiorczości, poprzez ciągłe wdrażanie nowych rodzajów aparatury elektrycznej czy inteligentnych systemów zarządzania budynkami. Stosowane przez nas rozwiązania wynikają z pasji poznawania tego co lepsze i korzystniejsze dla naszych odbiorców.
Stale poszukujemy nowych partnerów, nowych rynków, uczestniczymy w targach, sympozjach i szkoleniach. Podnosimy swoje kwalifikacje branżowe w zakresie elektryki, teletechniki i informatyki. Z odwagą podejmujemy się nowych wyzwań. Nie zapominamy również o przyszłości, której podstawowym elementem jest młodzież. Prowadzimy kursy i staże dla uczniów szkół technicznych oraz studentów. Jesteśmy aktywnym członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu.

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Chcąc poszerzać swoją wiedzę i kontakty, uczestniczymy w spotkaniach i konferencjach zagranicznych, zdobywając nowych partnerów i nowe rynki.
Nie ograniczamy się jedynie do Europy, lecz rozwijamy sprzedaż także w innych regionach świata.
Coraz częściej prowadzimy działalność handlową z zagranicznymi partnerami pochodzącymi m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii czy Włoch.
Należąc do międzynarodowej grupy Imelco, mamy możliwość wpływania na proces kształtowania się polityki cenowej polskiej branży elektrycznej, negocjując ceny z największymi producentami

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram