Misja gospodarcza w Iranie

W dniach 16 – 22 maja 2014 r. odbyła się misja gospodarcza wielkopolskich przedsiębiorców do Islamskiej Republiki Iranu. Misji przewodniczył Pan Mateusz Klemenski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a w skład delegacji weszli przedstawiciele piętnastu wielkopolskich firm, w tym naszej firmy Elektryk Sp. z o.o. Program misji przygotowywany był wspólnie z Ambasadą RP w Teheranie.

Celem misji było stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi w Iranie oraz zwiększenie zdolności promocyjnych regionu.

Podczas pobytu w Teheranie delegacja uczestniczyła w polsko-irańskim forum gospodarczym przygotowanym wspólnie z Irańską Izbą Handlu, Przemysłu i Górnictwa. Irańskich gości przywitał Wiceprezes Izby Ali Akbar Farazi, który podziękował za przybycie oraz pokrótce przedstawił sytuację gospodarczą Iranu. Następnie głos zabrał J.E. Juliusz Jacek Gojło, który podkreślił historyczne związki polski z Iranem, które mamy nadzieję teraz zaowocują szybkim nawiązaniem współpracy gospodarczej, która niestety została zahamowana sankcjami nałożonymi na Iran. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Pan Mateusz Klemenski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który zaprezentował Wielkopolskę jako region o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, opierający się na innowacjach i dobrze wykształcanej kadrze. Zaprosił także irańskich przedsiębiorców do Wielkopolski. Następnie odbyły się spotkanie biznesowe B2B, podczas których wielkopolscy przedsiębiorcy mieli okazję prowadzić bezpośrednie rozmowy z irańskimi partnerami.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z Gubernatorem Teheranu, podczas którego obie strony podkreślały ponad 500-letnią dobrą współpracę obu narodów, która będzie dobrą podstawą do rozwoju relacji gospodarczych w przyszłości. Pan Gubernator wyraził nadzieję, że rychłe poluźnienie sankcji otworzy nowy rozdział w historii Iranu pozwalając mu na dynamiczny rozwój gospodarczy.

Następnego dnia oficjalna część delegacji oraz przedstawiciel firmy Solaris Bus & Coach S.A. spotkali się z Panem Payman Sanandaji, Dyrektorem Tehran Bus Company. Głównym tematem rozmów były możliwości eksportu autobusów z Wielkopolski do Teheranu. Strona Irańska podkreślała doskonała jakość naszych autobusów oraz ogromne potrzeby jakie rozwijające sie miasto Teheran ma w zakresie komunikacji miejskiej. Pan Marszałek zaprosił przedstawiciela firmy do Wielkopolski, aby na miejscu mógł przekonać się o potencjale firmy Solaris.

Na zakończenie dnia wielkopolska delegacja została zaproszona na spotkanie w Ambasadzie RP w Teheranie, w którym oprócz Pana Ambasadora Juliusza Gojło oraz Pana Grzegorza Lepiarczyka I Sekretarza ds. Handlowych udział wziął także Pan Bernbeck Prezes Niemiecko-Irańskiej Izby Handlowej, który podzielił się z przedsiębiorstwami swoimi doświadczeniami we współpracy handlowej z Iranem.

Następnie wielkopolska delegacja udała sie do Isfahanu, historycznej stolicy Iran, a obecnie prężnego ośrodka gospodarczego (największa produkcja stali, materiałów budowlanych oraz tekstyliów w Iranie).

W siedzibie Isfahańskiej Izby Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa w dniu 19 maja odbyło się forum gospodarcze z udziałem irańskich firm zainteresowanych współpracą z Wielkopolską.

We wtorek odbyło się spotkanie z zarządem Isfahańskiego Parku Technologicznego zarządzającego również strefą ekonomiczną obejmującą obszar 12 tys. ha. Przewodniczący Parku pokrótce przedstawił założenia funkcjonowania strefy. Oferuje ona ziemię pod inwestycje (warunkiem przyznania terenu jest większościowy kapitał irański w spółce). Media udostępnianie są za darmo, a inwestor otrzymuje 8 letnie zwolnienie z podatku oraz ulgę eksportową, jak również doradztwo eksperckie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Przewodniczący wielkopolskiej delegacji Pan Mateusz Klemenski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego złożył kwiaty na polskiej kwaterze z czasów II wojny światowej na miejscowym cmentarzu chrześcijańskim.

W czasie całego pobytu przedsiębiorcy poza oficjalnym programem odbywali także indywidualne spotkania biznesowe z lokalnymi przedsiębiorstwami.

Iran w zgodnej opinii uczestników misji stanowi atrakcyjny rynek dla polskich produktów. Obecnie na przeszkodzie skutecznego wzrostu wymiany handlowej między naszymi krajami stoją sankcje gospodarcze nałożone na Iran. Ograniczenie tych sankcji w ostatnim czasie oraz prowadzone rozmowy międzynarodowe dają nadzieję na rychłą poprawę sytuacji. Ważnym jest zatem, aby wielkopolskie firmy były przygotowane na wejście na rynek irański ze swoją ofertą. Przyszły rozwój gospodarki i rosnące potrzeby zachęcają do większej aktywności.

Misja była współfinansowana w ramach projektu kluczowego „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram