Inter-Elektro

Firma Elektryk jest członkiem grupy zakupowej Inter-Elektro, skupiającej kilkadziesiąt firm branży elektrycznej z całej Polski.

Grupa Dystrybucyjna Inter-Elektro została utworzona w celu reprezentowania wspólnych interesów hurtowni należących do grupy. Obecnie do Grupy należy do ponad 40 hurtowni elektrycznych, a ich współdziałanie ma na celu wzmocnienie pozycji całej Grupy jak i poszczególnych jej członków na polskim i europejskim rynku dystrybutorów. Od 2004 r. Inter-Elektro jest jednym z dwunastu udziałowców międzynarodowej korporacji branży elektrycznej Imelco.

U podstaw dynamicznego rozwoju Inter-Elektro i stałego umacniania swojej pozycji wśród liderów dystrybucji materiałów elektrycznych w Polsce leży bliska współpraca ze wszystkimi wiodącymi dostawcami oraz realizacja szeregu nowych, innowacyjnych projektów.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram