Dane spółki

Elektryk Sp. z o.o.
ul.Dobrzecka 72
62-800 Kalisz

NIP 6182100494
REGON 301071560
KRS 0000330524

Właściciel: Józef Pilarczyk
Prezes Zarządu: Paulina Wcisłek-Pilarczyk
Prokurent: Józef Pilarczyk

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Formularz kontaktowy:

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram