Misja gospodarcza w RPA

W dniach 6 – 13 czerwca 2014 r. odbyła się misja gospodarcza wielkopolskich przedsiębiorców do Republiki Południowej Afryki (RPA).

Misji przewodniczył Pan Mateusz Klemenski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a w skład delegacji weszli przedstawiciele ośmiu wielkopolskich firm, także i Elektryk sp. z o.o.

Delegacji towarzyszył podczas całego pobytu dr Krzysztof Bielaj, Pierwszy Sekretarz Ambasady RP w Pretorii, kierownik Referatu Polityczno-Ekonomicznego.

Celem misji było stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi w RPA oraz zwiększenie zdolności promocyjnych regionu.
W czasie misji zorganizowane zostały dwa fora gospodarcze w Durbanie i Nelspruit, podczas których wielkopolscy przedsiębiorcy mieli okazję zaprezentować swoją ofertę lokalnym przedsiębiorcom i przeprowadzić szereg rozmów biznesowych.

Delegacja spotkała się z Panem Jamese Nxumalo Prezydentem Miasta Durban oraz Panem Senzo Mchunu Premierem Prowincji KwaZulu-Natal. Pan Wicemarszałek Mateusz Klemenski zaprosił przedstawicieli władz regionu i miasta wraz z południowoafrykańskimi przedsiębiorcami do wizyty w Wielkopolsce najlepiej podczas odbywających się w Poznaniu targów.


Podczas wizyty w stolicy Prowincji Mpumalanga – Nelspruit delegację przyjął Pan Eric Kholwane Minister Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Turystyki, który bardzo pozytywnie wyraził się o wielkopolskiej gospodarce i bardzo niskim w porównaniu z afrykańskim poziomem bezrobocia.


Na zakończenie misji wielkopolscy przedsiębiorcy spotkali się z J.E. Panią Anną Raduchowska-Brochwicz Ambasador RP w Republice Południowej Afryki, z która dyskutowali o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w RPA i ewentualnym wsparciu w tym zakresie udzielanym przez Ambasadę i WPHiI w Johannesburgu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram