Podziękowanie Kancelarii Rady Ministrów

Kancelaria Rady Ministrów RP wystosowała podziękowania dla Pana Józefa Pilarczyka i firmy Elektryk Sp. z o.o., w 25 rocznicę polskiej transformacji, za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości, w środowisku lokalnym, oraz zaangażowanie i wkład w rozwój gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.