Podziękowanie Kancelarii Rady Ministrów

Podziekowanie Ministra Gospodarki 2015

Kancelaria Rady Ministrów RP wystosowała podziękowania dla Pana Józefa Pilarczyka i firmy Elektryk Sp. z o.o., w 25 rocznicę polskiej transformacji, za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości, w środowisku lokalnym, oraz zaangażowanie i wkład w rozwój gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Podziękowania wystosowała Sekretarz Stanu Andżelika Możdżanowska oraz W-ce Premier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

error: Content is protected !!