GRUPY ZAKUPOWE

INTER-ELEKTRO grupa dystrybucyjna, została utworzona w celu reprezentowania wspólnych interesów hurtowni należących do grupy.

Obecnie do Grupy należy do ponad 30 hurtowni elektrycznych, a ich współdziałanie ma na celu wzmocnienie pozycji całej Grupy jak i poszczególnych jej członków na polskim i europejskim rynku dystrybutorów.

baner-o-nas

Od 2004 r. Inter-Elektro jest jednym z dwunastu udziałowców międzynarodowej korporacji branży elektrycznej Imelco.

U podstaw dynamicznego rozwoju Inter-Elektro i stałego umacniania swojej pozycji wśród liderów dystrybucji materiałów elektrycznych w Polsce leży bliska współpraca ze wszystkimi wiodącymi dostawcami oraz realizacja szeregu nowych, innowacyjnych projektów.

IMELCO (skrót od ang. „International Marketing Electrical Corporation”) jest największą międzynarodowych grup, zrzeszających niezależnych sprzedawców branży elektrycznej. W jej skład wchodzą przedstawiciele 18-tu krajów z Europy, Australii i Ameryki Północnej. Założona 20 lat temu grupa stanowi największą międzynarodową platformę współpracy niezależnych hurtowni elektrycznych, umożliwiając im nawiązywanie kontaktów z partnerami z różnych krajów, wymianę doświadczeń, negocjowanie wspólnych warunków umów oraz wytyczanie strategicznych kierunków rozwoju, tak aby sukces grupy był zarazem sukcesem każdego pojedynczego udziałowca.

Obrót IMELCO za 2011 rok wynosił 14 mld EUR.

Mimo dużego zasięgu (250 członków, ponad 1500 punktów sprzedaży), struktura grupy IMELCO jest prosta (równa reprezentacja poszczególnych krajów w Radzie Nadzorczej i Radzie Dyrektorów), aby zagwarantować jej członkom równe prawa do podejmowania decyzji, przezroczystość i szybkie wdrażanie planów działań.

error: Content is protected !!