[EU] wygrana w zap. ofert. 5/2016

logo unijne

Kalisz, dnia 16.12.2016

Elektryk Sp. z o.o
Ul. Dobrzecka 72
62-800 Kalisz
NIP 618-21-00-494

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016


Projekt pn. Rozdzielnice elektryczne nowej generacji oraz usługi wspierające jako kluczowa inwestycja rozwojowa w ELEKTRYK Sp. z o.o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. (projekt nr RPWP.01.05.02-30-0428/15)


Szanowni Państwo,

Firma Elektryk Sp. z o.o niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zakup: Program do zarządzania produkcją – 1 szt., została wybrana oferta firmy EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k., 71-181 Szczecin, ul. Somosierry 30A.

error: Content is protected !!