[EU] wygrana w zap. ofert. 7/2016

logo unijne

Kalisz, dnia 10.01.2017

Elektryk Sp. z o.o
Ul. Dobrzecka 72
62-800 Kalisz
NIP 618-21-00-494

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016

 

Projekt pn. Rozdzielnice elektryczne nowej generacji oraz usługi wspierające jako kluczowa inwestycja rozwojowa w ELEKTRYK Sp. z o.o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. (projekt nr RPWP.01.05.02-30-0428/15)

 

 Szanowni Państwo,

Firma Elektryk Sp. z o.o niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zakup urządzeń biurowych została wybrana oferta firmy P.W. „Jemar” Sp. z o.o., ul. Korczak 16/F2, 62-800 Kalisz.

 

error: Content is protected !!