[EU] wygrana w zap. ofert. 4/2016

logo unijne

Kalisz, dnia 10.09.2016

Elektryk Sp. z o.o
Ul. Dobrzecka 72
62-800 Kalisz
NIP 618-21-00-494

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016

Projekt pn. Rozdzielnice elektryczne nowej generacji oraz usługi wspierające jako kluczowa inwestycja rozwojowa w ELEKTRYK Sp. z o.o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. (projekt nr RPWP.01.05.02-30-0428/15)


Szanowni Państwo,

Firma Elektryk Sp. z o.o niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zakup fabrycznie nowych podnośników przegubowych (2 szt.) oraz nożycowych (2 szt.) została wybrana oferta firmy HAULOTTE POLSKA, ul. Graniczna 22, 05-090 Janki.

error: Content is protected !!