[EU] wygrana w zap ofer. 6/2017

logo unijne

Kalisz, dnia 22.05.2017

Elektryk Sp. z o.o
Ul. Dobrzecka 72
62-800 Kalisz
NIP 618-21-00-494

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017

Projekt pn. „Rozdzielnice elektryczne nowej generacji oraz usługi wspierające jako kluczowa inwestycja rozwojowa w ELEKTRYK Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.

Firma Elektryk Sp. z o.o niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zakup:

Oprogramowanie do programowania, debugowania i eksploatacji sterowników PLC -1 szt.:

została wybrana oferta firmy:
Projekt Sp. z o.o.
ul. Wspólna 3 B,
45-837 Opole

error: Content is protected !!