[EU] wygrana w zap ofer. 3/2016

logo unijne

Kalisz, dnia 14.12.2016

Elektryk Sp. z o.o
Ul. Dobrzecka 72
62-800 Kalisz
NIP 618-21-00-494

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016

Projekt pn. „Rozdzielnice elektryczne nowej generacji oraz usługi wspierające jako kluczowa inwestycja rozwojowa w ELEKTRYK Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. (projekt nr RPWP.01.05.02-30-0428/15)

Szanowni Państwo,

Firma Elektryk Sp. z o.o niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na zakup wózka widłowego 1 tony – 1 szt. została wybrana oferta firmy STILL POLSKA Sp. z o.o., ul. Graniczna 11, 62-023 Gądki.

error: Content is protected !!