[EU] wygrana w zap ofer. 2/2016

logo unijne

                                                                                                Kalisz, dnia 08.08.2016

Elektryk Sp. z o.o
Ul. Dobrzecka 72
62-800 Kalisz
NIP 618-21-00-494

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016

Projekt pn. Rozdzielnice elektryczne nowej generacji oraz usługi wspierające jako kluczowa inwestycja rozwojowa w ELEKTRYK Sp. z o.o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. (projekt nr RPWP.01.05.02-30-0428/15)

 

Szanowni Państwo,

Firma Elektryk Sp. z o.o niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na rozbudowę budynku produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną (działki o numerze ewidencyjnym 20/2, 20/3, 20/4, 21/13 (obręb 41), położona w Kaliszu, ul. Dobrzecka 72, Gmina Kalisz) została wybrana oferta firmy Firma Remontowo – Budowlana „KLINK-BUD” Sylwester Jasiński, Dębsko 3a, 62-840 Koźminek.

error: Content is protected !!